Práva a povinnosti

V klubu a na akcích pořádaných klubem platí pravidla. Pokud chceš službu klubu využívat, musíš znát a respektovat tyto podmínky:

 • Nevstupuj do klubu pod vlivem drog a/nebo alkoholu.
 • V prostorách klubu (včetně dvorku) se nekouří.
 • Nepoškozuj majetku klubu.
 • Vracej půjčené věci a uklízej po sobě.
 • Žádné fyzické, sexuální, ani slovní násilí, rasismus a šikana!
 • Respektuj rozhodnutí pracovníka.
 • V prostorách klubu je zákázáno prohlížet pornografii, nebo obsah který je v rozporu
  s pravidly klubu (např. vyzývá k násilí, šikaně, rasismu, k porušování zákona).
 • Děti mladší šesti let musí mít na klubu doprovod někoho staršího.

Tvoje práva v klubu:

 • Právo na anonymitu.
 • Právo na ochranu osobních údajů.
 • Právo nahlížet do evidence – osobní složky uživatele. Máš právo vědět, co o tobě píšeme a kam.
 • Právo na bezplatné využívání služby v rámci základní nabídky vymezené smlouvou.
 • Právo se volně pohybovat.
 • Právo rozhodovat o využití služby. Máš právo podílet se na činnosti zařízení
  a ovlivňovat ji.
 • Právo si stěžovat s možností odvolání.
 • Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Informace pro návštěvy:
Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku 6 – 18 let, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. S lidmi do 26 let pracujeme individuálně na jejich cíli. (viz Veřejný závazek).
Návštěva na klubu jste, pokud:

 • Jste starší 18ti let a nenecházíte se v obtížné životní situaci.
 • Jste starší 26ti let.
 • Nejste zájemce o službu, ani uživatel služby.

Příklad návštěvy: rodič, či jiný dospělý rodinný příslušník, osoba blízká, sympatizant klubu.

 • Respektujte prosím, že klub je prostor pro děti. Pravidla klubu se vztahují
  i k návštěvám. 
 • Pobyt návštěvy na klubu nesmí být v rozporu s právy dětí a mladých lidí, kteří využívají službu klubu.
 • V případě, že chcete klub navštívit, vždy při příchodu kontaktujte pracovníka klubu. Pokud potřebujete, poskytne Vám konzultaci a pomůže Vám vyhledat návaznou službu určenou dospělým lidem.
 • Jestliže přicházíte jako doprovod dítěte, je nutné, abyste se dítěti na klubu věnovali.
Děkujeme, že respektuje pravidla NPK Husita.
V případě jakýchkoli otázek neváhejte, a obraťte se na pracovníka klubu.