Metody práce a ceník služeb

Naší hlavní metodou je kontaktní práce. Klub je bezpečný prostor, kde se setkáváme – jsme v kontaktu. Můžeš s pracovníky mluvit o čemkoli, ať už na klubu spolu s ostatními, nebo v kontaktní místnosti, kde vás nikdo nebude rušit. Všechny naše služby poskytujeme bezplatně. 

Skrze kontaktní práci naplňujeme tyto základní zákonem stanovené činnosti:

 1. Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti 0,- Kč 
 • Doučování – pomůžeme ti se školou.
 • Aktivizace – můžeš v klubu trávit volný čas a dělat, co tě baví. Pokud nevíš, čím se zabavit, pracovníci ti nabídnou různé aktivity.
 • Situační intervence – reagujeme na to, co na klubu říkáš a děláš.
 • Skupinové aktivity – aktivitě se můžeme věnovat ve skupině.
 • Rozvoj dovedností – pomůžeme ti naučit se nové věci.
 • Individuální plánování – společně pracujeme na tom, co je pro tebe důležité.
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 0,- Kč
 • Kulturní a sportovní akce, besedy na různá témata, výlety, práce se sociálním prostředím.
 1. Sociálně terapeutické činnosti 0,- Kč
 • Poradenství – když si s něčím nevíš sám rady, chceš se něco dozvědět.
 • Práce s krizí – když je ti opravdu mizerně, když se ti děje něco vážného.
 • Práce se skupinou – učíme se jeden od druhého.
 • Nácvik sociálních dovedností – učíme se najít své místo mezi ostatními.
 • Podpůrný rozhovor – povídáme si, u nás najdeš podporu a pochopení, neodsoudíme tě, za to, jaký jsi.
 1. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 0,- Kč
 • Kontakt s rodinou – když se doma něco pokazí.
 • Práce s blízkými osobami – pokud chceš, můžeme si promluvit s tím, kdo je pro tebe důležitý.
 • Informační servis – pomůžeme ti vyhledat informace, které potřebuješ.
 • Jednání s návaznou institucí ve prospěch uživatele služby – pokud chceš, promluvíme si s tvým učitelem, kurátorem, pomůžeme ti objednat se k lékaři apod.
 • Doprovod – doprovodíme tě, kam se bojíš, nebo stydíš, pomůžeme ti se domluvit, s kým potřebuješ – třeba s úředníkem na pracovním úřadu, v pojišťovně, na poště, s lékařem…

Fakultativní činnosti 

 • Akce či činnosti za které se vybírají peníze

 Můžete s námi vyrazit na jednodenní výlety či na víkendové pobyty, můžeme vám poskytnout telefon či tisk

Základní poradenství 0 ,- Kč

 • poskytnutí informací osobám v nepříznivé životní situaci, kteří nás o předání informací žádají.