Co je nízkoprahový klub

NPK Husita realizuje službu na základě principů nízkoprahovosti:

  • Sociální služba je tu zdarma pro lidi, kteří ji potřebují. Klub může využívat každý, kdo patří do naší cílové skupiny.
  • Dbáme na odbornost – pracovníci mají patřičné vzdělání a stále ho rozšiřují.
  • Službu je možno využívat anonymně, není potřeba žádná registrace, ani pravidelná docházka.
  • Jsme diskrétní. Můžeš se nám svěřit – jsme vázáni mlčenlivostí o všem, co nám řekneš, nebo co se jinak dozvíme.
  • Naše otevírací doba je přizpůsobena potřebám dětí a mladých lidí.
  • Můžeš v rámci otevírací doby kdykoli přijít a odejít.
  • Dění na klubu můžeš sám ovlivňovat, uvítáme tvé připomínky a nápady.
  • Uplatňujeme rovnost všech lidí. Respektujeme tvoje hodnoty a postoje.
  • Vždy jednáme v souladu se zákonem.