Historie NPK Husita

Husitské centrum, o.p.s. navázalo ke konci roku 2003 spolupráci s městskou částí Praha 3, konkrétně s odborem sociálních věcí. Díky této spolupráci vyšlo najevo, že v Praze 3
a okolí se vyskytuje narůstající počet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, které jsou ohroženy nepříznivou životní situací, či sociální situací rodiny.

V únoru 2004 započala terénní práce v ulicích Žižkova (streetwork).
Dobrovolníci, pravidelně kontaktovali děti, snažili se s nimi hovořit, nabízeli jim k půjčení pomůcky pro volnočasové aktivity. V průběhu této terénní práce se podařilo nakontaktovat mnohé děti a jejich rodiny. Terénní práce pokračuje nepravidelně doposud.

V říjnu 2004 se Husitskému centru, o.p.s. díky spolupráci s Náboženskou obcí Žižkov podařilo na Náměstí barikád 1 otevřít Nízkoprahový klub HUSITA.

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007, se NPK Husita stal státem registrovanou sociální službou: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

V roce 2008 zařízení úspěšně prošlo procesem hodnocení kvality České asociace streetwork a stalo se tak členským zařízením asociace.