Spolupráce

 

Církev československá husitská

Pražská diecéze CČSH

Žižkův sbor CČSH

Žižkovská NZDM

Klub Beztíže

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Praha

Klub R-Mosty Žižkov

Spolupráce v oboru

Česká asociace streetwork

Župan - pražská pracovní skupina pro nízkoprahové sociální služby dětem a mládeži

IN IUSTITIA - pomoc obětem násilí z nenávisti

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

Studijní praxe

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

 

Komunitní spolupráce

Nadační fond pomoci Karla Janečka

Městská část Praha 3

Še3sil – platforma pro spolupráci občanského sektoru na Praze 3

Škola vaření Chefparade

Otevřená škola

Tanec

Divadlo Ponec

Tanec Praha

Prevence

Pepino

Projekt Společně a odborně v Praze

Naše organizace prostřednictví NPK Husita sociální služby je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.