Spolupráce

Církev československá husitská

Pražská diecéze CČSH

Žižkův sbor CČSH

Žižkovská NZDM

Klub Beztíže

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Praha

Klub R-Mosty Žižkov

Spolupráce v oboru

Česká asociace streetwork

Župan - pražská pracovní skupina pro nízkoprahové sociální služby dětem a mládeži

IN IUSTITIA - pomoc obětem násilí z nenávisti

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

Studijní praxe

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Komunitní spolupráce

Nadační fond pomoci Karla Janečka

Městská část Praha 3

Še3sil – platforma pro spolupráci občanského sektoru na Praze 3

Škola vaření Chefparade

Otevřená škola

Tanec

Divadlo Ponec

Tanec Praha

Prevence

Pepino

Ekovýchova a zážitková pedagogika

Ábel o.s. - projekt Ovce