Husitské centrum o.p.s.

Husitské centrum o.p.s. bylo založeno v roce 2001 iniciativou několika členů tehdejšího vedení pražské diecéze Církve československé husitské.
Jejich záměrem byl návrat k prvorepublikovému modelu církve, který viděl náboženskou obec nejen jako centrum duchovní, ale i společenské a kulturní.
Organizace Husitské centrum o.p.s. se proto zaměřuje na práci s dětmi, mladými lidmi
a celou komunitou v oblasti kulturní a společenské, ale též v oblasti sociální práce.

Poslání organizace:
Pracovníci Husitského centra v rámci obecně prospěšných služeb kontaktují děti a mládež z hlavního města Prahy a nabízí jim vyplnění volného času sociálně-terapeutickými, výchovnými, uměleckými a kulturními činnostmi.
Další nosnou myšlenkou organizace je touha rozvíjet příjemný veřejný prostor, který bude sloužit občanům Prahy 3 jako místo relaxace, zábavy, komunikace ale též jako možnost aktivního zapojení se do komunitního života na Žižkově a budování přirozené sociální sítě. K tomu Husitské centrum směřuje provozováním komunitní zahrady.

Cíle organizace:
• Být poskytovatelem kvalitních volnočasových a sociálních programů.
• Být flexibilní, dynamickou a kreativní organizací se stabilním zajištěním finančních zdrojů.
• Být respektovaným partnerem pro odbornou i laickou veřejnost a regionální instituce.
• Být organizací, která napomáhá rozvoji občanské společnosti na komunální úrovni.
• Aktivní spolupráce s organizacemi, které se zabývají prací s dětmi a mládeží i celou komunitou.
• Zvýšení povědomí o aktivitách Církve československé husitské.