Co je Husátko

Klub Husátko je pilotní projekt pod sociální službou Nízkoprahový klub Husita.

Je určený především pro rodiče s předškolními dětmi, kteří se nachází v obtížné životní situaci nebo se potýkají s výchovnými či vzdělávacími problémy u svých dětí.
Přijít mohou i rodiče, kteří si přejí sdílet své životní zkušenosti a volný čas, i když se přímo v těžké situaci nenacházejí, přesto podněty odborníků vítají. Přednost při poskytování služby mají ale vždy rodiče s konkrétní zakázkou, záleží na kapacitě a rozhodnutí pracovníků.

Jsme přesvědčeni, že výchova všech dětí, obzvlášť těch nejmenší, je velkým posláním. Děti v předškolním věku mohou mnoho získat, ale také jsou velmi zranitelné. Rodičům proto nabízíme maximální možnou podporu, ať už se potýkají s většími či menšími potížemi.

Husátko je otevřeno dvakrát týdně:

V úterý a ve středu 9:00 – 17:00 Na základě individuální dohody.

Možnost návštěvy komunitních akcí – ozvat se na Facebook Ok Poradna Husátko s prosbou o zasílání pozvánek na tyto akce. 

Co Vám můžeme v Husátku nabídnout?

  • Husátko funguje na principu nízkoprahovosti. Vstup je bezplatný, služba je k dispozici všem, kteří potřebují naší pomoc.
  • Odborné zázemí – můžete konzultovat se sociálním pracovníkem a předškolním pedagogem.
  • Rodiče jsou našimi partnery. Sami mohou navrhovat program Husátka a aktivně jej utvářet.
  • Uplatňujeme rovnost všech lidí. Respektujeme Vaše hodnoty a postoje.
  • Vždy jednáme v souladu se zákonem.
  • Službu je možno využívat anonymně, není potřeba žádná registrace, ani pravidelná docházka.
  • Jsme diskrétní a naší hlavní zásadou je mlčenlivost.