Co je OK Poradna

Otevřená komunitní Poradna poskytuje sociální a terapeutické poradenství. 

Nabízíme: 

  • pomoc a poradenství v nepříznivých sociálních situacích 
  • pomoc při vyřizování žádostí 
  • doprovody do institucí (úřad, lékař, škola…)
  • pomoc při řešení bytové situace 
  • individuální, párové, rodinné terapie 
  • terapeutické skupiny zaměřené na zdraví životní styl a rodinné soužití 
  • seberozvojové skupinové aktivity 
  • komunitní terén 

Uvedené služby jsou poskytovány zdarma 

Možnost návštěvy komunitních akcí – ozvat se na Facebook Ok Poradna s prosbou o zasílání pozvánek na tyto akce. 

OK poradna byla zřízena v roce 2019 Husitským centrem o.p.s. Poskytuje sociálně terapeutické poradenství a aktivizační činnosti a výjezdy, komunitní terén a pořádá veřejné komunitní akce s preventivním přesahem. Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé, dospělí a rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha. Díky dlouholeté působnosti organizace na pražském Žižkově pocházejí klienti ve velké míře z Prahy 3. Činnost poradny je do konce října 2020 financována ze Strukturálních fondů EU, díky čemuž mohou být poskytované služby pro klienty zdarma. Pro rok 2021 je podaný nový navazující projekt EU, který předpokládá rozvíjení výše popsaných činností (v další etapě se chceme zaměřit na rozvíjení práce a metodiky s peer pracovníky).