Co je OK Poradna

Otevřená komunitní Poradna poskytuje sociální a terapeutické poradenství. 

Nabízíme: 

  • pomoc a poradenství v nepříznivých sociálních situacích 
  • pomoc při vyřizování žádostí 
  • doprovody do institucí (úřad, lékař, škola…)
  • pomoc při řešení bytové situace 
  • individuální, párové, rodinné terapie 
  • terapeutické skupiny zaměřené na zdraví životní styl a rodinné soužití 
  • seberozvojové skupinové aktivity 
  • terénní služby 

Možnost návštěvy komunitních akcí – ozvat se na Facebook Ok Poradna s prosbou o zasílání pozvánek na tyto akce.